Quite Right Safety Solutions

Als de gevaren niet bij de bron kunnen worden weggenomen of als deze niet kunnen worden geïsoleerd, afgeschermd, of door collectieve maatregelen worden geminimaliseerd, gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, ook wel PBM of PPE genoemd, voorkomen namelijk geen ongevallen.

Ze kunnen alleen de gevolgen beperken indien er een ongeval gebeurd.
De werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen en het geven van instructies voor het juiste gebruik ervan. Bovendien staat in de arbowet dat de werkgever ook op het gebruik hiervan moet toezien.
De werknemer is verplicht ze op de juiste wijze te gebruiken en te onderhouden.
Ook moet de werknemer controleren of een CE markering aanwezig is en of het PBM nog in de de goede staat verkeerd.

Na gebruik moet het op de juiste wijze worden opgeslagen of bewaard. Zoals gezegd zorgen Persoonlijke beschermingsmiddelen ervoor de de gevolgen van een ongeval binnen de perken blijven.

Om dit te kunnen doen worden er strenge eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen gesteld. Veilige PBM zijn te herkennen aan een CE markering. Dit zijn Europese afspraken over de minimale veiligheidseisen. Verder is het van belang dat ze doelmatig en ergonomisch zijn en dat ze geleverd worden met een goede gebruiksaanwijzing.

Doelmatig wil zeggen: zorgen voor voldoende bescherming bij mogelijke ongevallen.
Ergonomisch wil zeggen: zo comfortabel mogelijk in gebruik.

QuiteRight is een Handelsnaam van:

SafEquipment B.V.
Rabobank Dordrecht
IBAN: NL51RABO0344810178
BIC/SWIFT: RABONL2U